Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Omstämpling av A-aktier

16:00 / 30 September 2014 Addtech Press release

Under september månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 4 032 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 3 249 768 medan antalet B-aktier uppgår till 64 948 728.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

 

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Antal röster

Antal aktier

Före omstämpling

3 253 800

64 944 696

97 482 696

68 198 496

Efter omstämpling

3 249 768

64 948 728

97 446 408

68 198 496

Stockholm den 30 septemberdf 2014

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/