Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Ny CFO till Addtech

Christina Kassberg har anställts som ny CFO i Addtech. Hon tillträder tjänsten senast den 15 februari 2016. Christina har en bred erfarenhet med a...

14:30 / 13 Nov Addtech Press release

Addtech förvärvar Powermec AB

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Powermec AB.
Powermec...

09:00 / 13 Nov Addtech Press release

Ledningsförändring i Addtechkoncernen

Förberedelserna för att särnotera affärsområdet Life Science på Nasdaq OMX Stockholm fortsätter. Ett moderbolag för Life Science-verksamheten har ...

08:00 / 23 Oct Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2015 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat till 25 ledningspersoner om maximalt 350 000 köpoptioner på återköpt...

14:00 / 23 Sep Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har den 15 september 2015 återköpt 4 500 B-aktier till en snittkurs av 126,77 kr.
Addtechs innehav av egna aktier efter återköpet uppgå...

08:30 / 16 Sep Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har den 14 september 2015 återköpt 345 500 B-aktier till en snittkurs av 129,04 kr.
Addtechs innehav av egna aktier efter återköpet up...

08:30 / 15 Sep Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 27 augusti 2015

Vid dagens årsstämma i Addtech AB och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:
Utdelning
Utdelningen faststä...

18:30 / 27 Aug Addtech Press release

Avstämningsdag för kommande utdelning

Måndagen den 31 augusti 2015 är avstämningsdag för erhållande av utdelning.
Stockholm den 24 augusti 2015
Addtech AB (publ)
För ytterliga...

14:00 / 24 Aug Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 augusti 2015, kl 16.00 på IVAs Konferenscente...

11:30 / 16 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar CTM Lyng

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i CTM Lyng AS.
CTM Lyng är en väle...

15:00 / 10 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar Fenno Medical Oy

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtech koncernen, har genom Mediplast AB förvärvat samtliga aktier i Fenno Medical Oy.
Fenno Med...

12:00 / 1 Jul Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under juni månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 4 032 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.
...

11:15 / 1 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar EB Elektro

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i EB Elektro RE AS.
EB Elektro ä...

12:10 / 26 Jun Addtech Press release

Addtech förvärvar Dafine Engineering Oy

Tampereen Sähköpalvelu Oy (TSP) som är en del i Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtl...

12:30 / 1 Apr Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under mars månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 4 032 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.
E...

14:00 / 27 Mar Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 31 december 2014

1 oktober - 31 december 2014 (3 månader)
Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 1 756 MSEK (1 502).
Rörelseresultatet ökade med...

11:30 / 12 Feb Addtech Press release