Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Delårsrapport 1 april - 30 september 2015

08:00 / 23 October 2015 Addtech Press release

1 JULI - 30 SEPTEMBER 2015 (3 MÅNADER)
 • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 853 MSEK (1 664).
 • Rörelseresultatet ökade med 1 procent till 141 MSEK (140) motsvarande en rörelsemarginal om 7,7 procent (8,4).
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 136 MSEK (135).
 • Resultat efter skatt uppgick till 106 MSEK (103).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,50 SEK (1,50). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 6,05 SEK (5,65).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 27 procent (29) och soliditeten var 35 procent (35).
 • Förberedelserna för att särnotera affärsområdet Life Science på Nasdaq OMX Stockholm genom utdelning av aktierna till aktieägarna i Addtech fortsätter enligt plan. Moderbolaget till verksamheten inom Life Science har tagit namnet AddLife AB och en styrelse samt ledning i bolaget är utsedd.
1 APRIL - 30 SEPTEMBER 2015 (6 MÅNADER)
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 3 592 MSEK (3 193).
 • Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 280 MSEK (267) och rörelsemarginalen uppgick till 7,8 procent (8,4).
 • Resultat efter finansiella poster ökade med 7 procent till 273 MSEK (254) och resultat efter skatt uppgick till 211 MSEK (194).
 • Vinst per aktie uppgick till 3,05 SEK (2,90).
 • Sedan verksamhetsårets början har koncernen tillträtt 9 förvärv, varav 3 efter periodens slut, vilka tillför en omsättning om cirka 1 050 MSEK på årsbasis.

Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Delårsrapporten för perioden 1 april - 31 december 2015 kommer att publiceras 9 februari 2016.

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD och koncernchef, +46 8 470 49 00
Kristina Willgård, ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/