Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Powermec AB

09:00 / 13 November 2015 Addtech Press release

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Powermec AB.

Powermec utvecklar och marknadsför kundanpassade lösningar inom strömförsörjning, elektriska motorer och elektromekaniska komponenter primärt till OEM-kunder. Powermec har egna verksamheter i Sverige, Norge, Danmark och Polen samt exporterar även till andra marknader.

Powermec kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Storage & Power. Bolaget har 26 anställda och omsätter cirka 150 MSEK.

"Med Powermec kompletterar vi vår starka position inom kundanpassade batterilösningar med tillhörande strömförsörjning. Med förvärvet får vi även en bra plattform för att vidareutveckla vår position utanför den nordiska marknaden", säger Niklas Stenberg, affärsområdeschef för Power Solutions. "

"På kort tid har vi skapat en välmående och strukturerad företagsgrupp som har lyckats ta betydande marknadsandelar i en mogen bransch. Tillsammans med Addtech ska vi fortsätta vår starka expansion", säger Mikael Häggblom och Thomas Holmer, grundarna till Powermec AB.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 13 november 2015

Addtech (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Niklas Stenberg, Affärsområdeschef, Addtech Power Solutions, +46 702 679 499

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/