Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar EB Elektro

12:10 / 26 June 2015 Addtech Press release

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i EB Elektro RE AS.

EB Elektro är på den norska marknaden en väletablerad producent av elektrotekniska produkter för eldistribution, elektrisk transmission och järnväg samt representerar världsledande agenturer inom sitt produktområde.

Bolaget har en stark position på den norska marknaden med ett nära samarbete med norska stamnätsoperatörer och järnvägsföretag. EB Elektro kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Supply. EB Elektro har cirka 20 anställda och omsätter cirka 80 MNOK.

Tillträde beräknas ske i början av juli 2015 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 26 juni 2015

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Åke Darfeldt, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 708 870 515

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/