Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Fenno Medical Oy

12:00 / 1 July 2015 Addtech Press release

Addtech Life Science, ett affärsområde inom Addtech koncernen, har genom Mediplast AB förvärvat samtliga aktier i Fenno Medical Oy.

Fenno Medical är en ledande aktör inom medicinsk teknik på den finska marknaden och marknadsför ett brett sortiment av produkter inom medicinteknisk utrustning och förbrukningsmaterial från världsledande leverantörer. Bolaget säljer även ett utvalt sortiment av laboratorieprodukter. Kunderna finns huvudsakligen inom offentlig sjukvård samt även inom akademisk forskning och industri. Fenno Medical har ca 35 anställda och omsätter ca 20 miljoner euro.

Förvärvet innebär en strategisk expansion på den finska marknaden och stärker Mediplasts och därmed Addtech Life Science position som en ledande leverantör inom Medicinsk Teknik i Norden.

Tillträde sker per omgående. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande år.

Stockholm den 1 Juli 2015
Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Artur Aira, Affärsområdeschef Addtech Life Science, +46 709 50 00 90
Lars-Erik Rydell, VD Mediplast AB, +46 709 46 48 77

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/