Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Avstämningsdag för kommande utdelning

14:00 / 24 August 2015 Addtech Press release

Måndagen den 31 augusti 2015 är avstämningsdag för erhållande av utdelning.

Stockholm den 24 augusti 2015

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, CFO, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/