Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech AB återköp av egna aktier

08:30 / 15 September 2015 Addtech Press release

Addtech har den 14 september 2015 återköpt 345 500 B-aktier till en snittkurs av  129,04 kr.

Addtechs innehav av egna aktier efter återköpet uppgår till 1 835 500 B-aktier.

Det totala antalet aktier i Addtech uppgår till 68 198 496 och antalet utestående aktier uppgår till 66 362 996.

Stockholm den 15 september 2015

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Kristina Willgård, Ekonomidirektör, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/