Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar RECAB Embedded Computers AB

12:30 / 28 September 2015 Addtech Press release

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i RECAB Embedded Computers AB.

RECAB utvecklar, tillverkar och marknadsför innovativa inbyggda datorsystem för krävande tillämpningar till OEM-kunder på den nordiska marknaden. Bolagets utbud av produkter baseras på komponenter från väletablerade leverantörer vilka är sammansatta till egenutvecklade datorlösningar.

RECAB kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten MI Group. Bolaget har 18 anställda och omsätter cirka 100 MSEK.

Tillträde beräknas ske i början av oktober 2015 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 28 september 2015

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/