Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Aktierelaterat incitamentsprogram

14:00 / 23 September 2015 Addtech Press release

Det av årsstämman 2015 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet riktat till 25 ledningspersoner om maximalt 350 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 10,20 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet på optionerna enligt en värdering utförd av Nordea Bank. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 154,50 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 31 augusti - 11 september 2015. Lösenperioden är mellan 17 september 2018 och 3 juni 2019.

Stockholm den 23 september 2015

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 70 49 00
Kristina Willgård, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/