Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Omstämpling av A-aktier

Under december månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 108 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.
...

09:00 / 30 Dec Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Flaggningsmeddelande i Addtech AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

09:47 / 22 Dec Addtech Press release

Addtech förvärvar Itek AS

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Itek AS.
Itek är e...

15:00 / 9 Nov Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Flaggningsmeddelande i Addtech AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

17:06 / 3 Nov Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2016 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 20 ledningspersoner om maximalt 300 000 köpoptioner på åter...

13:30 / 23 Sep Addtech Press release

Addtech förvärvar Penlink AB

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Penlink AB.
Penlink levere...

16:10 / 21 Sep Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har den 15 september 2016 återköpt 300 000 B-aktier till en genomsnittskurs om 132,00 kr.
Addtechs totala innehav av egna aktier efter ...

13:00 / 16 Sep Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Flaggningsmeddelande i Addtech AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

09:14 / 12 Sep Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 31 augusti 2016

Vid dagens årsstämma i Addtech AB ("Bolaget") och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:
Utdelning
Utdel...

18:30 / 31 Aug Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 31 augusti 2016, kl. 16.00 på IVA:s Konferenscent...

15:00 / 15 Jul Addtech Press release

DELÅRSRAPPORT Q1 1 APRIL - 30 JUNI 2016

FÖRSTA KVARTALET
Nettoomsättningen uppgick till 1 760 MSEK (1 472) och ökade med 20 procent.
Rörelseresultatet före avskrivningar på...

13:00 / 15 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar ETS Cable Components

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i E.T.S Portsmouth Limited ("ETS Cabl...

17:20 / 5 Apr Addtech Press release

Addtech förvärvar Poryan China Company Ltd

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 75 % av aktierna i Poryan China Company Ltd....

14:30 / 18 Mar Addtech Press release

Prospekt för AddLife nu offentligt

Vid extra bolagsstämma den 9 mars 2016 fattade aktieägarna i Addtech AB (publ) ("Addtech") beslut om att dela ut Addtechs aktier i AddLife AB (pub...

16:00 / 15 Mar Addtech Press release

Addtech förvärvar Sammet Dampers Oy

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Sammet Dampers Oy.
...

11:00 / 11 Mar Addtech Press release

Extra bolagsstämma i Addtech AB (publ)

Vid dagens extra bolagsstämma i Addtech AB (publ) ("Addtech") beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning av Addtechs samtliga akt...

10:10 / 9 Mar Addtech Press release

Addtech förvärvar Goodtech Products AS

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Goodtech Products AS.
Good...

12:00 / 27 Jan Addtech Press release