Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Goodtech Products AS

12:00 / 27 January 2016 Addtech Press release

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Goodtech Products AS.

Goodtech Products levererar produkter, lösningar och tjänster inom området automation till norsk industri och offentlig sektor. Bolaget representerar ledande leverantörer inom området automatisering och industriell kommunikation.

Goodtech Products kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Norway. Bolaget har 23 anställda och omsätter cirka 85 MNOK.

Tillträde beräknas ske i början av februari 2016 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 27 januari 2016

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/