Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Itek AS

15:00 / 9 November 2016 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Itek AS.

Itek är en ledande leverantör i Norge av energieffektiva lösningar och system för ren luft, processkylning och dammavskiljning.

Itek kompletterar Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Process Technology. Bolaget har 13 anställda omsätter cirka 60 MNOK.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 9 november 2016

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Johan Dyberg, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +46 8 470 49 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/