Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

17:06 / 3 November 2016 Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556302-9726 Addtech AB
Instrument SE0005568136 Class B shares
Innehavare SEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 4 128 352
Antal rösträtter 4 128 352
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2016-11-02
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 153 943
 - direkt innehavda rösträtter 6 153 943
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 9,02 %
 - direkt innehavda rösträtter 6,32 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,32 % 6 153 943
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,32 % 6 153 943
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 6 153 943
 - andel av rösträtter 6,32 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Janis Oskajs
 - telefon +46 8 522 296 10

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/