Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Omstämpling av A-aktier

09:00 / 30 December 2016 Addtech Press release

Under december månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 108 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 3 237 564 medan antalet B-aktier uppgår till 64 960 932.

Antal aktier och röster i Addtech AB framgår av följande tabell:

Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
Före omstämpling 3 237 672 64 960 824 97 337 544 68 198 496
Efter omstämpling 3 237 564 64 960 932 97 336 572 68 198 496

Stockholm den 30 december 2016

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Christina Kassberg, CFO, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/