Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Poryan China Company Ltd

14:30 / 18 March 2016 Addtech Press release

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 75 % av aktierna i Poryan China Company Ltd.

Poryan China Company Ltd marknadsför kundanpassade komponentlösningar och delsystem inom avsäkring primärt till tåg- och signalmarknaden i Kina. Poryan har egna verksamheter i Hongkong och Shanghai. Poryan har 22 anställda och omsätter cirka 50 MSEK.

Poryan kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Storage & Power. I affärsenheten ingår sedan tidigare Emcomp International AB som har en mycket liknande verksamhet i Europa och Asien. Bolagen representerar samma världsledande leverantör inom avsäkring.

Tillträde beräknas ske i början av april 2016. Derreck Lau, VD i Poryan och en av de befintliga ägarna, kommer tillsvidare att äga resterande 25% av aktierna i bolaget. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

Stockholm den 15 mars 2016

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Niklas Stenberg, Affärsområdeschef, Addtech Power Solutions, +46 702 679 499

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/