Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Sammet Dampers Oy

11:00 / 11 March 2016 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Sammet Dampers Oy.

Sammet Dampers är en ledande utvecklare och leverantör av industrispjäll i Norra Europa. Industrispjäll används för att reglera gasflöden i olika industriella processer.

Sammet Dampers kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Industrial Process. Sammet Dampers har 12 anställda omsätter cirka 5 MEUR.

Tillträde beräknas ske i början av april 2016 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under kommande räkenskapsår.

Stockholm den 11 mars 2016

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Johan Dyberg, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +46 8 470 49 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/