Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Prospekt för AddLife nu offentligt

16:00 / 15 March 2016 Addtech Press release

Vid extra bolagsstämma den 9 mars 2016 fattade aktieägarna i Addtech AB (publ) ("Addtech") beslut om att dela ut Addtechs aktier i AddLife AB (publ) ("AddLife") till aktieägarna i Addtech. Avstämningsdag för rätten att erhålla utdelning var den 11 mars 2016.

Prospektet avseende noteringen av aktier av serie B i AddLife på Nasdaq Stockholm samt företrädesemissionen av aktier i AddLife har nu godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på AddLifes hemsida, www.add.life, samt på Handelsbankens hemsida, www.handelsbanken.se/investeringserbjudande.

Stockholm den 15 mars 2016

Addtech AB

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/