Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs årsredovisning för 2015/2016 offentliggjord

16:00 / 1 July 2016 Addtech Press release

Addtechs årsredovisning för 2015/2016 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den även kan laddas ner som pdf-version. Besök www.addtech.se 

I tryckt format beräknas årsredovisningen vara aktieägare, som beställt denna, tillhanda i mitten av juli.

Stockholm den 1 juli 2016

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Christina Kassberg, CFO, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/