Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Penlink AB

16:10 / 21 September 2016 Addtech Press release

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Penlink AB.

Penlink levererar komponenter och lösningar inom områdena roterande överföring samt elektro optik. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM- och automations-industrin.

Penlink kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärs-enheten Addtech Components Sverige. Bolaget har 5 anställda och omsätter cirka 25 MSEK.

Tillträde beräknas ske i början av oktober 2016 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 21 september 2016

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/