Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Aktierelaterat incitamentsprogram

13:30 / 23 September 2016 Addtech Press release

Det av årsstämman 2016 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 20 ledningspersoner om maximalt 300 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats.

Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 11,80 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärde enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 159 SEK motsvarande 120 % av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 1 september - 14 september 2016. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 16 september 2019 till och med den 5 juni 2020.

Stockholm den 23 september 2016

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD Addtech AB, +46 8 70 49 00
Christina Kassberg, CFO Addtech AB, +46 8 470 49 10

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/