Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Addtech förvärvar IPAS

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i IPAS AS.
IPAS är en väletablerad...

12:15 / 20 Dec Addtech Press release

Addtech förvärvar Finn-Jiit OY

Finn-Jiit levererar kundanpassade delsystemlösningar inom områdena maskinkomponenter och flödesteknik. Verksamheten är främst riktad mot nordisk O...

11:00 / 13 Dec Addtech Press release

Ledningsförändringar i Addtech

Addtech har utsett Patrik Klerck till affärsområdeschef för Components. Patrik Klerck ingår sedan fem år i ledningsgruppen för Components och har ...

12:30 / 4 Dec Addtech Press release

Addtech förvärvar STIGAB Stig Ödlund AB

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i STIGAB Stig Ödlund AB inklusive...

13:45 / 23 Nov Addtech Press release

Addtech förvärvar Mobile Control Systems SA

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i MCS, Mobile Control System...

16:30 / 9 Oct Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Flaggningsmeddelande i Addtech AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

11:33 / 4 Oct Addtech Press release

Addtech förvärvar Sensor ECS A/S

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Sensor ECS A/S.
Sensor ECS...

10:00 / 4 Oct Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har den 15 september 2017 återköpt 200 000 B-aktier till en genomsnittskurs om 155,50 kr.
Addtechs totala innehav av egna aktier efter ...

15:30 / 29 Sep Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2017 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 24 ledningspersoner om maximalt 300 000 köpoptioner på åter...

09:00 / 22 Sep Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 31 augusti 2017

Vid dagens årsstämma i Addtech AB ("Bolaget") och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:
Utdelning
Utdel...

18:30 / 31 Aug Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)
Aktieägarna i Addtech AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma tor...

10:00 / 21 Jul Addtech Press release

Delårsrapport Q1 1 april - 30 juni 2017

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2017
FÖRSTA KVARTALET
Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 1 979 MSEK (1 760).
...

08:30 / 14 Jul Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under juni månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 4 032 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.
E...

15:00 / 30 Jun Addtech Press release

Addtech avyttrar Batteriunion i Järfälla AB

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i Batteriunion i Järfälla A...

16:00 / 12 Jun Addtech Press release

Omstämpling av A-aktier

Under april månad har Addtech AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 4 032 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.
...

10:00 / 28 Apr Addtech Press release

Addtech förvärvar Dovitech A/S

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Dovitech A/S
Dovitech leve...

15:10 / 20 Mar Addtech Press release