Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Ingenjörsfirma Pulsteknik AB

13:00 / 24 October 2017 Addtech Press release

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Ingenjörsfirma Pulsteknik AB.

Pulsteknik levererar komponenter och lösningar inom områdena sensor, styrning och kontroll. Verksamheten är främst riktad mot den nordiska OEM och automationsindustrin.

Pulsteknik kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Sweden. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka 50 MSEK.

Tillträde beräknas ske i början av november 2017 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 24 oktober 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/