Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

11:33 / 4 October 2017 Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556302-9726 Addtech AB
Instrument SE0005568136 B
Innehavare ODIN Forvaltning AS
 
Före transaktionen
Antal aktier 3 280 633
Antal rösträtter 3 280 633
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2017-10-03
Gränsvärde för antal aktier 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 3 530 633
 - direkt innehavda rösträtter 3 530 633
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,18 %
 - direkt innehavda rösträtter 3,62 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,62 % 3 530 633
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 3,62 % 3 530 633
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 3 530 633
 - andel av rösträtter 3,62 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Vegard Soraunet
 - telefon +4724004841
 - mejl vs@odinfond.no

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/