Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Finn-Jiit OY

11:00 / 13 December 2017 Addtech Press release

Finn-Jiit levererar kundanpassade delsystemlösningar inom områdena maskinkomponenter och flödesteknik. Verksamheten är främst riktad mot nordisk OEM-industri.

Finn-Jiit kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Finland. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka
4 MEUR.

Tillträde beräknas ske i början av januari 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 13 december 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 517

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/