Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar IPAS

12:15 / 20 December 2017 Addtech Press release

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i IPAS AS.

IPAS är en väletablerad leverantör av produkter och lösningar inom professionell belysning i Norge.

Bolaget är etablerat som leverantör inom segmenten industriarmaturer, utomhusbelysning och inomhusbelysning. Produkterna säljs till installatörer, elgrossister, industri och kommuner.

IPAS kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Products. Bolaget har 10 anställda och omsätter cirka 40 MNOK.

Tillträde beräknas ske i början av 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 20 december 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Hans Andersén, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 70 677 17 09

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/