Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Dovitech A/S

15:10 / 20 March 2017 Addtech Press release

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Dovitech A/S

Dovitech levererar induktiva speciallösningar samt elektromekaniska- och automations-komponenter. Verksamheten är främst riktad mot alternativ energi och generell OEM-industri.

Dovitech kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Addtech Components. Bolaget har 5 anställda och omsätter cirka 80 MDKK.

Tillträde beräknas ske i början av april 2017 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under nästkommande räkenskapsår.

Stockholm den 20 mars 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 516

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/