Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Craig & Derricott Holdings Ltd

14:15 / 6 April 2017 Addtech Press release

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Craig & Derricott Holdings Ltd.

Craig & Derricott utvecklar, tillverkar och marknadsför robusta lågspänningsapparater och delsystem för marknader i Storbritannien, Europa och Mellanöstern.

Craig & Derricott kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Storage & Power. Bolaget har 90 anställda och omsätter cirka 10 MGBP.

Tillträde beräknas ske idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 6 april 2017

Addtech AB (publ)           

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Niklas Stenberg, Affärsområdeschef, Addtech Power Solutions, +46 702 679 499 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/