Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech avyttrar Batteriunion i Järfälla AB

16:00 / 12 June 2017 Addtech Press release

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i Batteriunion i Järfälla AB till Midac S.P.A.

Batteriunion i Järfälla AB marknadsför traktionära batterilösningar framför allt till truckmarknaden i Sverige. Batteriunion i Järfälla AB har sedan 2008 haft ett mycket nära partnerskap med den italienska batteritillverkaren Midac S.P.A.

Batteriunion AB, som har 16 anställda och omsätter cirka 140 MSEK, har tillhört affärsenheten Storage & Power där flera andra batteribolag ingår.

"Anledningen till att vi nu beslutat oss för att avyttra Batteriunion är att vi bedömer att bolaget har bättre marknadsförutsättningar om det ägs direkt av en batteritillverkare. Vi är övertygade om att bolagets anställda, kunder och affärspartners kommer få en fortsatt bra utveckling i Midacs ägo", säger Niklas Stenberg, affärsområdeschef på Addtech Power Solutions.

Tillträde beräknas ske idag och avyttringen bedöms, på grund av realisationsvinst, ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 12 juni 2017

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Niklas Stenberg, Affärsområdeschef, Addtech Power Solutions, +46 702 679 499 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/