Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Addtech förvärvar Birepo A/S

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Birepo A/S.
Birepo utveckl...

14:00 / 14 Dec Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Flaggningsmeddelande i Addtech AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:41 / 12 Nov Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Flaggningsmeddelande i Addtech AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

10:23 / 9 Nov Addtech Press release

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2018 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 25 ledningspersoner och maximalt 300 000 köpoptioner på åte...

18:00 / 24 Sep Addtech Press release

Addtech AB återköp av egna aktier

Addtech har den 18 september 2018 återköpt 200 000 B-aktier till en genomsnittskurs om 192,62 kr.
Addtechs totala innehav av egna aktier efter ...

08:45 / 19 Sep Addtech Press release

Addtech förvärvar Nordautomation Oy

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 80 % av aktierna i Nordautomation Oy.
...

12:20 / 11 Sep Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 30 augusti 2018

Vid dagens årsstämma i Addtech AB ("Bolaget") och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:
Utdelning
Utdel...

18:30 / 30 Aug Addtech Press release

Addtech avyttrar Solar Supply Sweden AB

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i Solar Supply Sweden AB ti...

10:15 / 20 Aug Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma torsdag den 30 augusti 2018, kl. 16.00 på IVA:s Ko...

10:30 / 20 Jul Addtech Press release

Delårsrapport  Q1 1 april - 30 juni 2018

Första kvartalet
Nettoomsättningen ökade med 21 procent och uppgick till 2 395 MSEK (1 979).
Rörelseresultatet före avskrivningar på...

08:15 / 13 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar Power Technic ApS

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Power Technic ApS.
Po...

12:25 / 3 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar TLS Energimätning AB

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i TLS Energimätning AB.
...

13:40 / 2 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar Fibersystem AB

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fibersystem AB.
Fibersyste...

15:30 / 29 Jun Addtech Press release

Addtech förvärvar Duelco A/S

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Duelco A/S.
Duelco är en väletab...

09:30 / 19 Jun Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Flaggningsmeddelande i Addtech AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556302-9726 Addtech AB Instrument A- o...

16:35 / 1 Jun Addtech Press release

Addtech utser Malin Enarson till ny CFO

Addtech har idag utsett Malin Enarson till ny CFO. Malin har en lång erfarenhet inom koncernen och från olika funktioner inom ekonomi. Malin Enars...

08:30 / 31 May Addtech Press release

Addtech förvärvar KRV AS

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i KRV AS.
KRV är en ...

14:45 / 9 Apr Addtech Press release

Addtech förvärvar Synthecs B.V.

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Synthecs B.V. inklusive dotterb...

13:00 / 26 Mar Addtech Press release

Delårsrapport 1 april - 31 december 2017

Tredje kvartalet (1 oktober - 31 december 2017)
Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 2 030 MSEK (1 819).
Rörelser...

08:15 / 6 Feb Addtech Press release