Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar KRV AS

14:45 / 9 April 2018 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i KRV AS.

KRV är en ledande leverantör och installatör i Norge av sprinklerananläggningar.

KRV kompletterar Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Process Technology. Bolaget har 27 anställda och omsätter cirka 50 MNOK.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 9 april 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +46 8 470 49 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/