Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech utser Malin Enarson till ny CFO

08:30 / 31 May 2018 Addtech Press release

Addtech har idag utsett Malin Enarson till ny CFO. Malin har en lång erfarenhet inom koncernen och från olika funktioner inom ekonomi. Malin Enarson kommer närmast från rollen som business controller inom affärsområdet Addtech Power Solutions, det affärsområde som tillträdande koncernchefen Niklas Stenberg idag ansvarar för. I samband med ledningsförändringen lämnar nuvarande CFO Christina Kassberg bolaget.

- Malin har en unik kunskap om, och erfarenhet av, Addtech efter sina 14 år i koncernen. Det gör att hon, utöver hennes ekonomiska färdigheter, är mycket lämpad att axla rollen som koncernens nya CFO, säger Johan Sjö, VD, Addtech.

Malin Enarson har en civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och arbetade som revisor innan hon startade sin karriär inom Addtech.

- Vi vill samtidigt passa på att tacka Christina för alla hennes insatser i bolaget under de år hon varit verksam inom Addtech, avslutar Johan Sjö.

Stockholm den 31 maj 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/