Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Valberedningens förslag till styrelse i Addtech AB

11:50 / 9 May 2018 Addtech Press release

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Börjesson.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2018.

I Addtechs valberedning inför årsstämman 2018 ingår Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Martin Wallin (utsedd av Lannebo Fonder) och Johan Strandberg (utsedd av SEB Investment Management).

Stockholm den 9 maj 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Christina Kassberg, ekonomidirektör, +46 8 470 49 00

Informationen är sådan som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 9 maj 2018 kl. 11.50 CET.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/