Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Duelco A/S

09:30 / 19 June 2018 Addtech Press release

Addtech Energy, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Duelco A/S.

Duelco är en väletablerad leverantör av strömfördelningsprodukter till kunder inom installation, industri, elförsörjning, vindkraft och järnväg.

Bolaget levererar såväl handelsprodukter som egenutvecklade produkter. Duelco har starka positioner inom produktsegmenten kabelinfästning, kabelgenomföring, installationskanaler för kontor och sjukhus, maskinsäkerhet samt teknikhus för signalsystem.

Duelco kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Energy Products. Bolaget har 30 anställda och omsätter cirka 110 MDKK.

Tillträde beräknas ske under juli 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 19 juni 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Hans Andersén, Affärsområdeschef, Addtech Energy, +46 70 677 17 09

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/