Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Fibersystem AB

15:30 / 29 June 2018 Addtech Press release

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Fibersystem AB.

Fibersystem är ett högteknologiskt innovationsföretag inom cybersäkerhet som utvecklar fiberoptiska transmissionslösningar och IT-säkerhetsprodukter. Produkterna används i olika branscher över hela världen inom försvar, infrastruktur, sjukvård, säkerhet och tillverkningsindustri. All produktion sker i Sverige hos noga utvalda samarbetspartners.

Fibersystem kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Addtech Components Sweden. Bolaget har 12 anställda och sysselsätter utöver detta ca 80 personer inom utveckling och produktion. Omsättningen uppgår till ca 140 MSEK.

Tillträde beräknas ske i början av juli 2018 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 29 juni 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 517

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/