Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

16:35 / 1 June 2018 Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556302-9726 Addtech AB
Instrument A- och B-aktier
Innehavare Anders Börjesson
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-06-01
Gränsvärde för rösträtter 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 561 998
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 15 070 530
Andel
 - aktier 2,29037 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 15,49446 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 15,49446 % 1 561 998
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 15,49446 % 1 561 998
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag Tisenhult Invest AB
 - antal rösträtter 15 070 530
 - andel av rösträtter 15,49446 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 15 070 530
 - andel av rösträtter 15,49446 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Anders Börjesson
 - telefon +46705255238
 - mejl anders.borgesson@tisenhult.se
 
Kommentar
Anders Börjesson har den 1 juni 2018 avyttrat 1 500 948 st A-aktier och 61 050 st B-aktier i Addtech AB, och ett av Anders Börjesson helägt aktiebolag, Tisenhult Invest AB (org nr 559143-1753), har per samma dag förvärvat motsvarande antal aktier i Addtech AB.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/