Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Diamond Point International (Europe) Ltd

10:50 / 3 July 2018 Addtech Press release

Addtech Components, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Diamond Point International (Europe) Ltd.

Diamond Point utvecklar, tillverkar och säljer innovativa inbyggda datorsystem för krävande OEM-applikationer. Verksamheten är främst riktad mot försvars- och järnvägsindustrin i Storbritannien.

Diamond Point kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet i Skandinavien som bedrivs inom affärsområdet Addtech Components genom dotterbolaget Recab AB. Diamond Point kommer samarbeta med Recab där bägge bolagen kommer dra fördelar av varandras kompetens, lösningar och marknadsnärvaro. Bolaget har 9 anställda och omsätter 3,5 MGBP.

Tillträde sker med omgående verkan och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 3 juli 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Patrik Klerck, Affärsområdeschef, Addtech Components, +46 708 641 517

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/