Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Power Technic ApS

12:25 / 3 July 2018 Addtech Press release

Addtech Power Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Power Technic ApS.

Power Technic är en väletablerad leverantör av strömförsörjningsprodukter primärt till kunder på den danska marknaden.

Power Technic kompletterar Addtechs verksamhet som bedrivs inom affärsenheten Power Supply Systems. Bolaget har 6 anställda och omsätter cirka 35 MDKK.

Tillträde beräknas ske idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 3 juli 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Niklas Stenberg, Affärsområdeschef, Power Solutions, +46 70 267 94 99

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/