Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar TLS Energimätning AB

13:40 / 2 July 2018 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i TLS Energimätning AB.

TLS Energimätning levererar mätutrustning för värme, kyla och vatten till värme- och vattenverk på den svenska, norska och danska marknaden.

TLS kompletterar mycket väl Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområde Addtech Industrial Process. Bolaget har 9 anställda och omsätter cirka 50 MSEK.

Tillträde sker idag och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 2 juli 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Johan Sjö, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +46 708 641 516

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/