Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtechs årsredovisning för 2017/2018 offentliggjord

14:00 / 10 July 2018 Addtech Press release

Årsredovisningen beskriver Addtechs uppdrag, vision, strategi samt hur verksamheten bedrivs och det resultat och värde som skapas. Den innehåller vidare en hållbarhetsrapport och en bolagsstyrningsrapport som integrerats i årsredovisningen.

Årsredovisningen kan laddas ner som PDF eller läsas direkt på nätet, båda via addtech.se

Den tryckta versionen distribueras till dem som beställt denna i slutet av juli.

Stockholm den 10 juli 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta,
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/