Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar Nordautomation Oy

12:20 / 11 September 2018 Addtech Press release

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av 80 % av aktierna i Nordautomation Oy.

Nordautomation är marknadsledande i Norden inom design, tillverkning och levererans av utrustning för timmerhantering.

Nordautomation kompletterar Addtechs befintliga verksamhet som bedrivs inom affärsområdet Industrial Process. Nordautomation har 85 anställda och omsätter cirka 15 MEUR.

Tillträde beräknas ske idag. Nuvarande ägare Pauli Ojala kvarstår som VD och minoritetsägare med 20 % av aktierna i bolaget. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under innevarande räkenskapsår.

Stockholm den 11 september 2018

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Anders Claeson, Affärsområdeschef, Addtech Industrial Process, +46 8 470 49 02

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/