Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Addtech: Update regarding the IT attack

As previously communicated, on October 30, Addtech was exposed to an extensive cyber crime, a so-called ransomware attack. The crime has been repo...

12:35 / 2 Dec Addtech Press release

Addtech: Update on IT attack

As communicated yesterday, Addtech AB is subject to cyber crime that affects the company's IT systems and operations. Approximately 80 of Addtech'...

14:45 / 31 Oct Addtech Press release

Addtech påverkat av IT-intrång

Addtech AB utsattes under onsdagen för en IT-attack som påverkar flera av bolagets verksamheter. Addtech bedömer situationen som allvarlig och att...

16:50 / 30 Oct Addtech Press release

Addtech: Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2019 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar ca 25 ledningspersoner och maximalt 300 000 köpoptioner på åte...

17:00 / 3 Oct Addtech Press release

Addtech återköp av egna aktier

Addtech har den 16 september 2019 återköpt 150 000 B-aktier till en genomsnittskurs om 282,00 kr.
Addtechs totala innehav av egna aktier efter ...

15:20 / 16 Sep Addtech Press release

Årsstämma i Addtech AB 29 augusti 2019

Vid dagens årsstämma i Addtech AB ("Bolaget") och efterföljande konstituerande styrelsemöte beslutades bland annat följande:
Utdelning
Utdel...

16:00 / 29 Aug Addtech Press release

Kallelse till årsstämma i Addtech AB (publ)

Aktieägarna i Addtech AB (publ) ("Bolaget"), org. nr. 556302-9726, kallas härmed till årsstämma torsdag den 29 augusti 2019, kl. 13.00 på IVA:s Ko...

09:00 / 19 Jul Addtech Press release

Addtech förvärvar Thiim A/S

Addtech Automation, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Thiim A/S.
Thiim utvecklar...

11:30 / 12 Jun Addtech Press release

Ledningsförändringar i Addtechkoncernen

Addtech har utsett Per Lundblad till affärsområdeschef för Power Solutions, och Claus Nielsen till affärsområdeschef för Industrial Process.
...

14:00 / 28 Mar Addtech Press release

Addtech förvärvar Thurne Teknik AB

Addtech Industrial Process, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Thurne Teknik AB.
...

09:45 / 21 Mar Addtech Press release