Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech påverkat av IT-intrång

16:50 / 30 October 2019 Addtech Press release

Addtech AB utsattes under onsdagen för en IT-attack som påverkar flera av bolagets verksamheter. Addtech bedömer situationen som allvarlig och att den medför risk för ekonomisk påverkan. Attacken medför inga säkerhetsproblem för medarbetarna. 

Omfattningen av angreppet är under utredning. Vi kommer att offentliggöra ytterligare information löpande.

   
För ytterligare frågor, kontakta
Kerstin Danasten
+46 708 707168
Stockholm 30 oktober 2019
    
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 16.50 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/