Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech: Uppdatering angående IT-attacken

12:35 / 2 December 2019 Addtech Press release

Som tidigare meddelats utsattes Addtech den 30 oktober för ett omfattande cyberbrott, en så kallad ransomware-attack. Brottet är polisanmält.

Arbetet med att återgå till normala verksamheter fortlöper enligt plan. En ny IT-miljö med fler säkerhetslager har byggts upp. System och servrar har sökts igenom efter skadlig kod innan de implementerats i den nya miljön.

Som tidigare kommunicerats drabbades cirka 80 av Addtechs 130 bolag av attacken, motsvarande cirka hälften av koncernens omsättning. Samtliga drabbade bolag har med alternativa metoder kunnat bedriva verksamhet under perioden, om än i olika utsträckning. Merparten av IT-systemen är åter operativa. Samtidigt är arbetet komplext, och ännu är inte allt åtgärdat. Utredning pågår fortfarande angående potentiella dataförluster. Det är ännu inte klarlagt hur stor ekonomisk påverkan attacken medför. 

Addtech för även dialog med andra relevanta samhällsaktörer, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Löpande uppdateringar om läget finns tillgängliga på Addtechs hemsida.

För frågor, kontakta Kerstin Danasten, kommunikationsansvarig:
+46 708 707168
kerstin.danasten@addtech.com
 

Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 900 anställda i drygt 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter drygt
10 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 2 december 2019 kl. 12.35 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/