Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Samtliga Addtechbolag åter i drift efter IT-attacken

10:15 / 19 December 2019 Addtech Press release

De Addtechbolag som drabbades av IT-attacken den 30 oktober har alla åter tillgång till säkra IT-miljöer och fungerande system. De flesta är tillbaka i relativt normal produktion.

 
  • Det återstår mycket arbete, men vi har fast mark under fötterna igen. Våra dotterbolag har verkligen gjort ett otroligt jobb, och vi har tack vare vår decentraliserade struktur och starka kultur lyckats hålla igång stora delar av verksamheterna under hela attacken. Nu känns det skönt att vi är ett i läge där vi åter kan lägga allt fokus på affärerna och återgå till det normala, säger Niklas Stenberg, vd på Addtech.

En första preliminär uppskattning visar att dataintrånget kommer att medföra en effekt på EBITA under räkenskapsåret 2019/2020 med ca 150 miljoner SEK. En mer detaljerad fördelning mellan direkta kostnader och effekter av inkomstbortfall samt fördelning mellan affärsområden och kvartal kommer att kommuniceras så snart det är möjligt innan rapportering av tredje kvartalet som sker den 5 februari 2020. Likviditeten är fortsatt god i koncernen som helhet.
 

Som tidigare meddelats var attacken en så kallad ransomware-attack där 80 av koncernens 130 bolag drabbades, motsvarande cirka hälften av koncernens omsättning. Efter attacken har en helt ny IT-miljö med betydligt fler säkerhetslager byggts upp tillsammans med några av Europas främsta experter inom cybersäkerhet.
 

Attacken har medfört vissa dataförluster, dock inte i betydande omfattning sett till koncernen som helhet.
 

  • Att bli utsatt för ett cyberbrott av den här omfattningen har varit en väldigt tuff prövning. Den här typen av grov kriminalitet är ett växande samhällsproblem. Jag vill verkligen tacka våra medarbetare för alla ovärderliga insatser under hela attacken. Vi är också väldigt glada för all support vi fått från omvärlden. Kunder, leverantörer och andra berörda har stöttat på olika sätt, och vi vill verkligen rikta ett stort och varmt tack till dem, säger Niklas Stenberg.
För mer information, kontakta
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 8 470 49 00
Malin Enarson, CFO, +46 8 470 49 00
Kerstin Danasten, kommunikationsansvarig: +46 708707168, kerstin.danasten@addtech.com

Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 december 2019, kl 10.15 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/