Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Addtech förvärvar schweiziska automationsbolaget Omni Ray AG och skapar ett nytt affärsområde; Automation

12:10 / 27 February 2019 Addtech Press release

Addtech har idag tecknat avtal om förvärv av majoriteten av aktierna i det schweiziska automationsbolaget Omni Ray AG.

Omni Ray AG är ett Zürich-baserat teknikhandels- och serviceföretag, med en stark position på den schweiziska marknaden för automationslösningar inom industri, infrastruktur, transport och medicinteknik. Företaget omsätter cirka 36 miljoner CHF och har 65 anställda. 

Tillträde beräknas ske i början av april. Bolagets VD Roger Müller kommer att behålla en mindre andel aktier i bolaget. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Addtechs resultat per aktie under nästkommande räkenskapsår.

Addtech har också beslutat att skapa ett nytt affärsområde under namnet Automation. Beslutet träder i kraft den 1 april 2019.

Affärsområdet Components har vuxit kraftigt de senaste åren, både organiskt och genom förvärv. Ett av de snabbast växande områdena är automation. Det nya affärsområdet Automation kommer därför att samla de Components-bolag som arbetar med produkter och lösningar för automation, robotik, sensorer, industriella nätverk, inbyggda datorer och kommunikationsnät.  

"Den här lösningen gynnar båda affärsområdena Components och Automation. De kommer att kunna fokusera ännu mer på sina respektive möjligheter och frigöra ytterligare tillväxtpotential med vår skalbara affärsmodell", säger Niklas Stenberg, Addtechs VD och koncernchef. "Med det nya affärsområdet tydliggör vi vårt erbjudande inom automation ännu bättre gentemot våra kunder. Omni Ray fyller en viktig funktion i det arbetet, eftersom vi med förvärvet förstärker vår position väsentligt på den europeiska automationsmarknaden", fortsätter Niklas Stenberg.

Patrik Klerck, som utsetts till affärsområdeschef för Addtech Automation, tillägger:

"Automation är ett växande område och Omni Ray kommer definitivt att ytterligare stärka Addtech som kundernas förstahandsval inom automationslösningar. Vi ser också stora synergimöjligheter mellan Omni Ray och våra bolag i Norden och Benelux, både vad gäller teknisk expertis och leverantörsnätverk".

Inom Components kommer Addtech att fortsätta sin framgångsrika nischverksamhet med kundanpassade lösningar inom elektronik, hydraulik och flöde, riktad huvudsakligen mot OEM-applikationer inom bland annat elektronikindustri, specialfordon och vindkraft. Martin Fassl kommer att ta över efter Patrik Klerck som affärsområdeschef för Components. Martin kommer närmast från rollen som affärsenhetschef för Components Sverige, och har en gedigen erfarenhet inom Addtech. 

Proformasiffror för den nya organisationen med fem affärsområden kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén för verksamhetsåret 1 april 2018 - 31 mars 2019, som publiceras den 15 maj 2019. 

Stockholm, 27 februari, 2019

 Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD Addtech AB, +46  8 470 49 00
Patrik Klerck, Affärsområdeschef Automation, +46 708 64 15 17

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/