Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Addtech

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Addtech AB

16:31 / 8 March 2019 Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556302-9726 Addtech AB
Instrument SE0005568136 Ordinary B Shares
Innehavare FMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-03-07
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 342 335
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 5 342 335
Andel
 - aktier 7,83351 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,49261 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,49261 % 5 342 335
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,49261 % 5 342 335
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag FMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter 369 000
 - andel av rösträtter 0,37938 %
 - bolag FMR Co., Inc.
 - antal rösträtter 4 370 506
 - andel av rösträtter 4,49345 %
 - bolag Fidelity Management & Research (Japan) Limited
 - antal rösträtter 602 829
 - andel av rösträtter 0,61979 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 342 335
 - andel av rösträtter 5,49261 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Kevin Petley
 - telefon +35317361447
 - mejl fil-regreporting@fil.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/