Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Ledningsförändringar i Addtechkoncernen

14:00 / 28 March 2019 Addtech Press release

Addtech har utsett Per Lundblad till affärsområdeschef för Power Solutions, och Claus Nielsen till affärsområdeschef för Industrial Process.

Per Lundblad kommer närmast från rollen som affärsenhetschef inom Power Solutions på Addtech och ersätter Niklas Stenberg, som framöver helt fokuserar på rollen som koncernchef. Claus Nielsen har arbetat som affärsenhetschef inom Industrial Process på Addtech och tar över rollen efter Anders Claeson.

Som tidigare kommunicerats har även affärsområdet Components en ny affärsområdeschef, Martin Fassl. Han efterträder Patrik Klerck som i sin tur blir chef över det nybildade affärsområdet Automation.

"Det känns mycket bra att välkomna Per, Claus och Martin in i koncernledningen. Med de här förändringarna får vi en ledningsgrupp med ytterligare djup och bredd, som täcker in alla fem affärsområden. Jag är mycket trygg med att det här är rätt team för Addtechs tillväxtresa", säger Niklas Stenberg, vd och koncernchef.

Anders Claeson går över till en roll som senior rådgivare åt koncernledningen och kvarstår som vice vd.

"Vi är väldigt nöjda med att även i fortsättningen kunna dra nytta av Anders långa erfarenhet och djupa kunskaper om Addtech", säger Niklas Stenberg.

Förändringarna träder i kraft den 1 april 2019.

 
Stockholm, 28 mars, 2019

Addtech AB (publ)
 
För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD Addtech AB, +46  8 470 49 00
 
Addtech är en teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns främst inom tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 2 600 anställda i ungefär 130 dotterbolag som drivs under egna varumärken. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 14.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/