Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Valberedningens förslag till styrelse i Addtech AB

16:15 / 10 June 2019 Addtech Press release

Valberedningen föreslår omval av samtliga styrelseledamöter Anders Börjesson, Eva Elmstedt, Kenth Eriksson, Henrik Hedelius, Ulf Mattsson, Malin Nordesjö och Johan Sjö.

Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Börjesson.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman 2019.

I Addtechs valberedning inför årsstämman 2019 ingår Anders Börjesson (styrelsens ordförande), Tom Hedelius, Åsa Nisell (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Mats Gustafsson (utsedd av Lannebo Fonder) och Johan Strandberg (utsedd av SEB Investment Management).

Stockholm den 10 juni 2019

Addtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Niklas Stenberg, VD, Addtech AB, +46 702 67 94 99
Malin Enarson, CFO, +46 705 97 94 73

Denna information är sådan som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019 kl. 16.15 CET

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/