Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Addtech

Addtech

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Addtech AB

16:01 / 25 July 2019 Addtech Press release

Flaggningsmeddelande i Addtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556302-9726 Addtech AB
Instrument SE0005568136 Ordinary B Shares
Innehavare FMR LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-07-24
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 5 621 742
 - direkt innehavda rösträtter 0
 - indirekt innehavda rösträtter 5 621 742
Andel
 - aktier 8,24321 %
 - direkt innehavda rösträtter 0 %
 - indirekt innehavda rösträtter 5,77988 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,77988 % 5 621 742
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,77988 % 5 621 742
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolag FMR Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter 96 167
 - andel av rösträtter 0,09887 %
 - bolag FMR Co., Inc.
 - antal rösträtter 4 924 539
 - andel av rösträtter 5,06306 %
 - bolag Fidelity Management & Research (Japan) Limited
 - antal rösträtter 444 729
 - andel av rösträtter 0,45724 %
 - bolag FIAM LLC
 - antal rösträtter 31 465
 - andel av rösträtter 0,03235 %
 - bolag Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
 - antal rösträtter 124 842
 - andel av rösträtter 0,12835 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 5 621 742
 - andel av rösträtter 5,77988 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Kevin Petley
 - telefon +35317361447
 - mejl fil-regreporting@fil.com
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/